január 13, 2017

Rozdali sme certifikáty s regionálnou značkou

V stredu 1. februára sa v sídle MAS MALOHONT stretla pri odovzdávaní certifikátov väčšina výrobcov, ktorým bola v poslednej výzve udelená značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT i […]
január 16, 2015

Odovzdávanie certifikátov na používanie regionálnej značky

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie z decembra 2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára 2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®. Stalo sa […]